Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2008

Thanh Hoa - Gioi thieu ve Thanh Hoa


Chính tri và hành chính
Bí thu tinh uy
Nguyen Văn Loi
Chu tich HĐND.
Lê Ngoc Hân
Chu tich UBND
Mai Văn Ninh

Đia lý
Tinh ly
Thành pho Thanh Hóa
Mien
Bac Trung Bo
Dien tích
11.106 km²
Các thi xã / huyen
24 huyen, 1 thành pho, 2 thi xã
Vi trí đia lý
Theo thiên văn co xua đo đac năm 1831 (năm Minh Menh 10) thì tinh Thanh Hóa thuoc ve sao Duc, sao Chan, tinh tho sao Thuan Vĩ, múc cao nhat là 19 đo 26 phân, lech ve phía tây 1 đo 40 phân.
Ngày nay, theo so lieu đo đac hien đai cua cac ban đo thì Thanh Hoá nam o vĩ tuyen 19°18' Bac đen 20°40' Bac, kinh tuyen 104°22' Đông đen 106°05' Đông. Phía bac giáp ba tinh: Son La, Hòa BìnhNinh Bình; phía nam và tây nam giáp tinh Nghe An; phía tây giáp tinh Hua Phăn nuoc Lào voi đuong biên gioi 192 km; phía đông Thanh Hoá mo ra phan giua cua vinh Bac Bo thuoc bien Đông voi bo bien dài hon 102 km.
Dien tích
Thanh Hoá có dien tích tu nhiên 11.106 km², đung thu 6 trong ca nuoc, chia làm 3 vùng: đong bang ven bien, trung du, mien núi. Thanh Hóa có them luc đia rong 18.000 km².
Dia Hinh
Nghiêng tu tây bac xuong đông nam: phía tây bac, nhung đoi núi cao trên 1.000 m đen 1.500 m thoai dan, kéo dài và mo rong ve phía đông nam. Đoi núi chiem 3/4 dien tích cua ca tinh; tao tiem năng lon ve kinh te lâm nghiep, doi dào lâm san, tài nguyên phong phú.
Vùng mien núi, trung du
Mien núi và đoi trung du chiem phan lon dien tích cua Thanh Hoá. Riêng mien đoi trung du chiem mot dien tích hep và bi xé le, không liên tuc, không rõ nét nhu o Bac Bo. Do đó nhieu nhà nghiên cuu đã không tách mien đoi trung du cua Thanh Hoá thành mot bo phan đia hình riêng biet mà coi các đoi núi thap là mot phan không tách roi cua min núi nói chung.
Mien đoi núi Thanh Hoá đuoc chia làm 3 bo phan khác nhau: bao gom 11 huyen: Nhu Xuân, Nhu Thanh, Thuong Xuân, Lang Chánh, Bá Thuoc, Quan Hoá, Quan Son, Muong Lát, Ngoc Lac, Cam Thuy và Thach Thành chiem 2/3 dien tích cua tinh. Vùng đoi núi phía tây có khí hau mát, luong mua lon nên có nguon lâm san doi dào, lai có tiem năng thuy đien lon, trong đó sông Chu và các phu luu có nhieu đieu kien thuan loi đe xây dung các nhà máy thuy đien. Mien đoi núi phía Nam đoi núi thap, đat màu mo thuan loi trong viec phát trien cây công nghiep, lâm nghiep, cây đac san và có Vuon quoc gia Ben En (thuoc huyen Nhu Thanh), có rung phát trien tot, voi nhieu go quý, thú quý
Vùng đong bang
Vùng đong bang cua Thanh Hóa lon nhat cua mien bac và thu ba cua ca nuoc. Đong bang Thanh Hoá có đay đu tính chat cua mot đong bang châu tho, do phù sa các he thong sông Mã, sông Yên, sông Hoat boi đap. Điem đong bang thap nhat so voi muc nuoc bien là 1 m
Vùng ven bien
Tu Nga Son, Hau Loc, Hoang Hoá, Sam Son, Quang Xuong, Nông Cong đen Tĩnh Gia, chay doc theo bo bien gom vùng sình lay o Nga Son và các cua sông Hoot, sông Mã, sông Yên và sông Bang. Bo bien dài, tuong đoi bang phang, có bãi tam noi tieng Sam Son, có nhung vùng đat đai rong lon thuan loi cho viec lan bien, nuôi trong thuy san, phân bo các khu dich vu, khu công nghiep, phát trien kinh te bien (o Nga Son, Nam Sam Son, Nghi Son , bien Hai Hoa Tinh Gia ) .

Không có nhận xét nào: